Lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2012 Lễ hội đua thuyền buồm sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa vào tháng 6 Khách sạn Continental Sài Gòn đạt giải khách sạn xanh ASEAN 2012 Cần Giờ hướng đến đô thị du lịch sinh thái rừng-biển
TOUR DU LỊCH
TUYẾN DU LỊCH
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
KHÁCH SẠN
BẢN TIN DU LỊCH
NHÀ HÀNG
MUA SẮM
CÔNG TY DU LỊCH
CẨM NANG DU LỊCH
ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
SINH VIÊN DU LỊCH
BẢN ĐỒ DU LỊCH
LIÊN HỆ
TOUR DU LỊCH
TUYẾN DU LỊCH
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
KHÁCH SẠN
BẢN TIN DU LỊCH
NHÀ HÀNG
MUA SẮM
CÔNG TY DU LỊCH
CẨM NANG DU LỊCH
ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
SINH VIÊN DU LỊCH
BẢN ĐỒ DU LỊCH
LIÊN HỆ
 Khuyến mại hè 2012
 
Lịch sử Việt Nam

Quốc hiệu

Từ đầu thời đại đồng thau, các bộ lạc người Việt đã định cư chắc chắn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bấy giờ có khoảng 15 bộ lạc Lạc Việt sống chủ yếu ở miền trung du và đồng bằng Bắc Bộ, hàng chục bộ lạc Âu Việt sống chủ yếu ở miền Việt Bắc. Tại nhiều nơi, người Lạc Việt và người Âu Việt sống xen kẽ với nhau, bên cạnh các thành phần dân cư khác. Xem chi tiết..

Thời tiền sử 

Nước Việt Nam thời tiền sử bao gồm: thời đồ đá cũ, thời đồ đá mới.    (Chi tiết)

Thời kỳ dựng nước  Thời đại kim khí Nước Văn Lang Nước Âu Lạc Nước Chămpa  ( Chi tiết)

Giai đoạn Bắc thuộc (111 TCN - 938)
 
Năm 207 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị Triệu Ðà, vua của nước Nam Việt chiếm, và đến năm 111 trước công nguyên, nước Nam Việt bị đế quốc Hán tiêu diệt. Âu Lạc bị chuyển sang tay nhà Hán và bị chia thành các quận, huyện. Từ đây, Việt Nam bước vào thời kỳ chịu sự thống trị của các đế chế Trung Hoa, kéo dài trong mười một thế kỷ.    (Chi tiết) 
 

Các chính quyền tự chủ (43-905)
 
Trong suốt thời kỳ này, nhân dân Việt Nam luôn nổi dậy để giành lại nền độc lập, mở đầu là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43). Tiếp đó là cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248). Giữa thế kỷ 6, Lý Bí đã lãnh đạo dân Giao Châu nổi lên đánh đuổi Tiêu Tư, chiếm giữ thành Long Biên, lập nên nhà nước độc lập đầu tiên, nước Vạn Xuân, nhưng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Dưới ách thống trị của các đế chế Trung Hoa đã bùng lên nhiều cuộc khởi nghĩa: Mai Thúc Loan (722), Phùng Hưng (766-791),... và cuối cùng, với chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Ðằng năm 938, Ngô Quyền đã chấm dứt thời kỳ thống trị Trung Quốc hơn một nghìn năm, khôi phục nền độc lập cho đất nước.    (Chi tiết) 

Triều Ngô Vương (Từ năm 939 - 965)  
Ngô Vương (939-944)
Hậu Ngô Vương (950-965)    (Chi tiết) 
 

Nhà Đinh  
Nhà Ðinh trị vì đất nước ta trong khoảng 13 năm (968-980), trải qua 2 đời vua, bao gồm:
 - Đinh Tiên Hoàng;
 - Đinh Toàn.    (Chi tiết) 
 
 Nhà Tiền Lê  
Nhà Tiền Lê trị vì đất nước ta trong 29 năm, trải qua 3 đời vua, bao gồm:
 - Lê Đại Hành (980-1005)
 - Lê Trung Tông (1005)
 - Lê Long Đĩnh (1005-1009)    (Chi tiết) 
 

Nhà Lý  
Nhà Lý trị vì đất nước ta được 215 năm (1010 - 1225), qua 9 đời vua, bao gồm:
 - Lý Thái Tổ (1010-1028)
 - Lý Thái Tông (1028-1054)
 - Lý Thánh Tông (1054-1072)
 - Lý Nhân Tông (1072-1127)
 - Lý Thần Tông (1128-1138) - Lý Anh Tông (1138-1175)
- Lý Cao Tông (1176-1210)
- Lý Huệ Tông (1211-1224).
- Lý Chiêu Hoàng (1225)   (Chi tiết) 
 

Nhà Trần  
Nhà Trần trị vì đất nước ta được 175 năm (1225 - 1400), qua 12 đời vua, bao gồm:
   - Trần Thái Tông (1225-1258)
 - Trần Thánh Tông (1258-1278)
 - Trần Nhân Tông (1279-1293)
 - Trần Anh Tông (1293-1314)
 - Trần Minh Tông (1314-1329)
 - Trần Hiển Tông (1329-1341) - Trần Dụ Tông (1341-1369)
- Trần Nghệ Tông (1370-1372)
- Trần Duệ Tông (1372-1377)
- Trần Phế Ðế (1377-1388)
- Trần Thuận Tông (1388-1398)
- Trần Thiếu Ðế (1398-1400) (Chi tiết) 
 
Nhà Hồ 
  Nhà Hồ tồn tại trong 7 năm (1400-1407) với 2 đời vua:
- Hồ Quý Ly (1400).
- Hồ Hán Thương (1401-1407).    (Chi tiết) 

Thời Hậu Trần
Nhà Hậu Trần trị vì đất nước ta được 7 năm (1407-1413), trải qua 2 đời vua, bao gồm:
- Giản Định Đế (1407-1409)
- Trùng Quang Ðế(1409 - 1413)    (Chi tiết) 
 
 Thời kỳ thuộc Minh (1414 - 1417) và Các cuộc khởi nghĩa
Nếu tính từ năm Bính Tuất (1407), từ khi quân Minh bắt được cha con Hồ Quý Ly giải về Kinh Lăng cho đến khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hoàn toàn thắng lợi năm Mậu Thân (1428), nước ta bị giặc Minh chiếm đóng trong 20 năm.    (Chi tiết) 

Thời Lê Sơ  
Thời Lê Sơ trị vì đất nước ta trong vòng 100 năm (1428-1527), trải qua 10 đời vua, bao gồm:

- Lê Thái Tổ(1428-1433)
- Lê Thái Tông(1434-1442)
- Lê Nhân Tông(1443-1459)
- Lê Thánh Tông(1460-1497)
- Lê Hiến Tông(1497-1504)
 - Lê Túc Tông(1504)
- Lê Uy Mục(1505-1509)
- Lê Tương Dực(1510-1516)
- Lê Chiêu Tông(1516-1522)
- Lê Cung Hoàng(1522-1527)  (Chi tiết) 

Nhà Mạc  
Nhà Mạc trị vì đất nước ta được 66 năm (1527-1592), trải qua 5 đời vua, bao gồm:- Mạc Ðăng Dung (1527-1529)
- Mạc Đăng Doanh (1530-1540)
- Mạc Phúc Hải (1541-1546)

 - Mạc Phúc Nguyên (1546-1561)
- Mạc Mậu Hợp (1562-1592)    (Chi tiết) 

Thời Hậu Lê
Thời Hậu Lê - thời kỳ phân tranh (1533-1788) tồn tại trong 256 năm với diễn biến như sau:

Nam triều - Bắc triều (1533-1593)
Trịnh - Nguyễn phân tranh
Các đời chúa Trịnh (1545-1787)
Các đời chúa Nguyễn (1600-1802) (Chi tiết) 
 

Trịnh - Nguyễn phân tranh
Nhà Lê nhờ có họ Trịnh giúp nên dứt được nhà Mạc, tưởng giang sớm thống nhất như cũ, ai ngờ họ Trịnh và họ Nguyễn lại sinh lòng ghen ghét, gây nên mối oán thù, rồi mỗi họ hùng cứ một phương, chia nưóc ta làm hai mảng: họ Nguyễn giữ xứ Nam, họ Trịnh giữ xứ Bắc. Từ đó giang sơn chia rẽ, Nam Bắc phân tranh.

Nam triều - Bắc triều (1533-1593)
Trịnh - Nguyễn phân tranh
 Các đời chúa Trịnh (1545-1787)
Các đời chúa Nguyễn (1600-1802) (Chi tiết) 
 
Các đời chúa Trịnh
Các đời chúa Trịnh tồn tại trong 243 năm (1545-1787), trải qua 12 đời chúa, bao gồm:
Trịnh Kiểm  (1545-1570)
Trịnh Tùng (1570-1623)
Trịnh Tráng (1623-1652)
Trịnh Tạc (1653-1682)
Trịnh Căn (1682-1709)
Trịnh Cương (1709-1729)
 Trịnh Giang (1729-1740)
Trịnh Doanh (1740-1769)
Trịnh Sâm (1767-1782)
Trịnh Cán
Trịnh Tông (1782-1786)
Trịnh Bồng (từ 9/1786 đến 9/1787)

Nam triều - Bắc triều (1533-1593)
Trịnh - Nguyễn phân tranh
 Các đời chúa Trịnh (1545-1787)
Các đời chúa Nguyễn (1600-1802) (Chi tiết) 
 
Các đời chúa Nguyễn
Các đời chúa Nguyễn tồn tại 203 năm (1600-1802), trải qua 10 đời chúa, bao gồm:
Nguyễn Hoàng (1600-1613)
Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635)
Nguyễn Phúc Lan (1635-1648)
Nguyễn Phúc Tần (1648-1687)
Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691) Nguyễn Phúc Chu (1691-1725)
Nguyễn Phúc Chú (1725-1738)
Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765)
Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777)
Nguyễn Phúc Ánh (1780-1802)

Nam triều - Bắc triều (1533-1593)
Trịnh - Nguyễn phân tranh
 Các đời chúa Trịnh (1545-1787)
Các đời chúa Nguyễn (1600-1802)   (Chi tiết) 
 

Nhà Tây Sơn
 
Triều Tây Sơn tồn tại được 25 năm (1778-1802), trải qua 3 đời vua, bao gồm:
 - Thái đức Hoàng đế (1778-1793)
 - Quang Trung Hoàng đế - Nguyễn Huệ (1789-1792)
 - Cảnh Thịnh Hoàng đế (1793 - 1802)    (Chi tiết) 
 

 Nhà Nguyễn

Nhà Nguyễn (1802-1945), trải qua 13 đời vua, bao gồm: Gia Long Hoàng Ðế (1802-1819)
Minh Mệnh Hoàng Ðế (1820-1840)
Thiệu Trị Hoàng Ðế (1841-1847)
Tự Ðức Hoàng Ðế (1848-1883)
Dục Đức Hoàng Ðế (1883, 3 ngày)
Hiệp Hòa Hoàng Ðế (1883, 4 tháng). 
 Kiến Phúc Hoàng Ðế (1883-1884)
Hàm Nghi Hoàng Ðế (1884-1885)
Đồng Khánh Hoàng Ðế (1886-1888)
Thành Thái Hoàng Ðế (1889-1907)
Duy Tân Hoàng Ðế (1907-1916)
Khải Định Hoàng Ðế (1916-1925)
Bảo Đại Hoàng Ðế (1926-1945)   (Chi tiết) 
 

Giai đoạn thuộc Pháp   
 Năm 1857 chính phủ Pháp thông qua quyết định đánh chiếm Việt Nam. Nhưng do sự đánh trả quyết liệt của những người yêu nước Việt Nam, phải sau 30 năm, thực dân Pháp mới thiết lập được quyền thống trị của họ trên toàn lãnh thổ Việt Nam (1887).    (Chi tiết) 
 

Nước Việt Nam (từ năm 1945)  
Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng, nhân dân Việt Nam đã tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Ðình (Hà Nội), khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.    (Chi tiết)
 
 

 

Sponsor Links - Quảng cáo trên Google
First Choice Travel - Provides Cambodia Travel Services for visitors.

Cambodia travel, cambodia tours, cambodia heritage tours
Book now for the travel packages in Cambodia, cultural tours at www.cambodiatravel.vn

FirstChoiceVietnam.Com - Provides Vietnam Travel Services for visitors.

Vietnam travel agency, tour operator Vietnam, resorts Vietnam Book now for travel packages in Vietnam, luxury vacations at www.firstchoice.vn

Travel link exchange, hotel link exchange, travel directory in Asia Add your site to the Asia largest online directory- travel websites at www.traveldesks.com

Cruise halong bay- Vietnam, junk boat Halong bay, tour halong List all luxury junk boats in Halong bay- Vietnam at www.cruiseshalong.com

Halong travel tour, halong boat, cruise halong, travel halong List your boats in Halong bay - book tour, car service in Halong bay at www.halongbayonline.com

Halong boat, cruise halong, travel halong, Red Dragon Cruise Red Dragon Junk Boat on Halong bay- Vietnam- luxury accommodation at www.reddragoncruise.com

Mekong delta trip, cruise mekong delta, cruises mekong Vietnam Offering short tours in Mekong Delta (Vietnam & Cambodia), Indochina tours at www.mekongdelta-travel.com

Sapa travel, travel to sapa from Hanoi by train, victoria sapa hotel, train sapa Book overnight train from Hanoi to Lao Cai, Stay in Victoria hotel in Sapa Vietnam at www.travelsapa.com

Vietnam Laos Cambodia Travel agency, tour operator in Indochina Vietnam travel agency offering low-cost tour packages, room reservation and boat cruises at www.viethoteltravel.com

Vietnam budget travel, vietnam hostels, vietnam backpackers tour Budget Travel in Asia: Vietnam, Laos, Cambodia, student accommodation, low rate hotel rooms booking at www.vietnambudgettour.com

Saigon tour, Saigon travel company, travel agency, saigon tour company Book now for the travel packages in Saigon Ho Chi Minh at www.newroadtravel.com

Laos tour, lao travel, laos travel company, laos travel agency Book now for the travel packages in Laos at www.newroadtour.com

Xin gọi 04.37678586 In trang Gửi bài này Quay lại

 

Địa chỉ: 18 ngõ 32, phố Chùa Hà, Hà Nội)
www.tourdulich.net

Xem thêm

 

 
Lịch tour trong tháng
Lịch khởi hành tour quốc tế tháng 3+4 năm 2013
 
Bài viết đọc nhiều nhất
Lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2012
Lễ hội đua thuyền buồm sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa vào tháng 6
Khách sạn Continental Sài Gòn đạt giải khách sạn xanh ASEAN 2012
Cần Giờ hướng đến đô thị du lịch sinh thái rừng-biển
Canaval Sài Gòn – Phan Thiết khám phá vẻ đẹp Duyên hải miền Trung 2012
 
Weather Check
 
 

 
© Copyright 2003-2011 | Cty Du lịch Lựa chọn Đầu tiên- văn phòng du lịch- Trung tâm lữ hành quốc tế |
* Email:info@tourdulich.net | Trụ sở chính: số 18 ngõ 32, phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
* Tel: (84-4) 37678586 | Fax: (84-4) 37678657 | Mobile: 0982261044- Ms Trang
Du lịch Lựa Chọn Đầu Tiên First Choice Travel