Lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2012 Lễ hội đua thuyền buồm sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa vào tháng 6 Khách sạn Continental Sài Gòn đạt giải khách sạn xanh ASEAN 2012 Cần Giờ hướng đến đô thị du lịch sinh thái rừng-biển
TOUR DU LỊCH
TUYẾN DU LỊCH
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
KHÁCH SẠN
BẢN TIN DU LỊCH
NHÀ HÀNG
MUA SẮM
CÔNG TY DU LỊCH
CẨM NANG DU LỊCH
ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
SINH VIÊN DU LỊCH
BẢN ĐỒ DU LỊCH
LIÊN HỆ
TOUR DU LỊCH
TUYẾN DU LỊCH
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
KHÁCH SẠN
BẢN TIN DU LỊCH
NHÀ HÀNG
MUA SẮM
CÔNG TY DU LỊCH
CẨM NANG DU LỊCH
ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
SINH VIÊN DU LỊCH
BẢN ĐỒ DU LỊCH
LIÊN HỆ
 Khuyến mại hè 2012
 
Đại sứ quán & Tổng lãnh sự các nước tại Việt Nam
Country In Hanoi In Hochiminh City
 
Algiery
 Add: 13 Phan Chu Trinh Str.
Tel: 825 3865; 933 2151 ; Fax: 826 0830
E-mail: aldjazairvn@hn.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 16.00 hrs
 
 
Australia
 Add: 8 Dao Tan Str.
Tel: 831 7755 ; Fax: 831 7711
E-mail: Austemb@fpt.vn
Website: www.ausinvn.com
Office hours: Mon-Friday
08.30 hrs - 12 hrs & 13.00 hrs - 17.00 hrs
 Consulate general
Add: 5th floor, The landmark
         5B Ton Duc Thang Str., Dist.1
Tel: 829 6035 ; Fax: 829 6031
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 16.55 hrs
 
Austria
 Add:  Prime Center 8th floor, 53 Quang Trung Str.
Tel: 943 3050/1 ; Fax:  943 0355
E-mail: austrianembassyhanoi@fpt.vn and
           hanoi-ob@bmaa.gv.at
Office hours: Mon-Fri
09.00 hrs - 12.30 hrs & 13.30 hrs - 17.00 hrs
 
 
Argentina
 Add: Deaha Building, 360 Kim Ma Str.
Tel: 831 5262/3 ; Fax: 831 5288
E-mail: embarg@hn.vnn.vn and
           seconembarg@hn.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 13.00 hrs - 16 hrs
 
 
Banglades
 Add: 7th floor, Deaha Business Center,
        360 Kim Ma Str.
Tel: 771 6625 ; Fax: 771 6628
Office hours: Mon - Fri
09.00 hrs - 17.00 hrs
 
 
Belarus
 Add: 52 Tay Ho Str.
Tel: 829 0494 ; Fax: 719 7125
E-mail: vietnam@belembassy.org
Office hours:
Mon - Fri: 09.00 hrs - 18.00 hrs
 
 
Belgium
 Add: 9th floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung Str.
Tel: 934 6179/80 ; Fax: 934 6183
E-mail: ambabel@hn.vnn.vn and
           ambelhan@hn.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 13.30hrs - 16.00 hrs
 Consulate general
Add: Sun Wah Tower 17th floor,
         115 Nguyen Hue Str., Dist.1
Tel: 821 9354 ; Fax: 821 9304
E-mail: Consubel@hcm.vnn.vn
Office hours: Mon, Tues, Thu, Fri
09.00 hrs - 12.00 hrs
 
Bulgary
 Add: Van Phuc Quarter, Nui Truc Str.
Tel: 845 2908 ; Fax: 846 0856
E-mail:
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs
 
 
Brazil
 Add: T72 - 14 Thuy Khue Str.
Tel: 843 2544/ 0817 ; Fax: 843 2542
E-mail: Vetbrem@netnam.org.vn
Office hours: Mon - Fri
09.00 hrs - 12.00 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs
 
 
Brunei
 Add: 27 Quang Trung Str.
Tel: 943 5249/50/51 ; Fax: 943 5201
E-mail: Bruemvie@hn.vnn.vn and
           Bruemvie@hotmail.com
Office hours: Mon - Fri, 08.30 hrs - 12.00 hrs &
                                      13.30 hrs - 16.30 hrs
Fri: 8.30 hrs - 12.00 hrs & 14.30 - 16.30 hrs
 
 
Cambodia
 Add: 71 Tran Hung Dao Str.
Tel: 942 4788/ 4473/ 1149
Consular: 942 1249
Fax: 943 3225
E-mail: arch@fpt.vn
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 11.30 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs

 Consulate general

Add: 41 Phung Khac Khoan, Dist. 1
Tel: 829 2751 ; Fax: 827 7696
E-mail: Cambocg@hcm.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
07.30 hrs - 11.30 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs

 
Canada
 Add: 31 Hung Vuong Str.
Tel: 823 5500 ; Fax: 823 5333
Office hours: Mon - Thur: 08.00 hrs - 17.00 hrs
Fri: 08.00 hrs - 13.30 hrs

 Consulate general

Add: 235 Dong Khoi Str., Dist. 1
Tel: 854 5025 ; Fax: 829 4528
Office hours: Mon - Thur: 08.00 hrs - 17.00 hrs
Fri: 08.00 hrs - 13.30 hrs

 
China
 Add: 46 Hoang Dieu Str.
Tel: 845 3736 ; Fax:
E-mail:
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 11.30 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs

 Consulate general

Add: 39 Nguyen Thi Minh Khai, Dist. 1
Tel: 829 2457 ; Fax: 829 5009
E-mail: cgchinahcmc@hcm.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 11.30 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs
Visa hours: 08.30 hrs - 11.00 hrs 

 
Cuba
 Add: 65A Ly Thuong Kiet Str.
Tel: 942 4775/ 5070/ 5071 ; Fax: 942 2426
E-mail: embacuba@netnam.org.vn
Office hours: Mon -Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs
Consular hours: Tues - Thur: 14.00 hrs - 17.00 hrs
 Add: 45 Phung Khac Khoan Str., Dist. 1
Tel:  829 7350 ; Fax: 829 5293
E-mail: cubacons@hcm.netnam.vn
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 11.30 hrs & 13.30 hrs - 16.30 hrs
 
Czech
 Add: 13 Chu Van An Str.
Tel:  845 4131 ; Fax: 823 3996
E-mail: hanoi@embassy.mzv.cz and
           commerce_hanoi@mzv.cz
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 13.00 - 16.30 hrs
Consular Section: Mon, Wed, Fri: 09.00 hrs - 11.30 hrs

 Consulate general

Add: 28 bis Mac Dinh Chi Str., Dist. 1
Tel: 829 0585 ; Fax: 822 6043
E-mail: hochiminh@honorary.mzv.cz

 
Denmark
 Add: 19 Ðien Bien Phu Str.
Tel: 823 1888 ; Fax:  823 1999
Office hours:
- Mon - Thu: 08.30 hrs - 16.00 hrs
- Fri: 08.30 hrs - 15.00 hrs

 Economic & Commercial Office

Add: 8th floor Sun Wah Tower,
        115 Nguyen Hue Blvd, Dist. 1
Tel: 8219372/ 5 ; Fax: 821 9371
Office hours:
- Mon - Thu: 08.30 hrs - 16.00 hrs
- Fri: 08.00 hrs - 15.00 hrs 
 

 
DPR of Korea
 Add: 25 Cao Ba Quat Str.
Tel:  845 3008 /  Fax: 823 1221
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 11.00 hrs & 14.30 hrs - 17.00 hrs
 
 
Egypt
 Add: 63 To Ngoc Van Road, Quang An,
        Tay Ho Dist.
Tel: 829 4999 ; Fax: 829 4997
Office hours: Mon - Fri; 09.00 hrs - 15.00 hrs
 
 
Finland
 Add: 6th Central Buiding, 31 Hai Ba Trung Str.,
Tel: 826 6788 ; Fax: 826 6766
E-mail: finnemb@fpt.vn
Office hours:
- Mon - Thu: 08.00 - 12.00 hrs &
                        13.00 hrs - 17.00 hrs
- Fri: 08.00 hrs - 13.00 hrs
 
 
France
 Add: 57 Tran Hung Dao Str.
Tel: 943 7719 /  Fax: 943 7236
Website: www.ambafrance-vn.org
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 14.00 hrs - 18.00hrs

 Consulate general

Add: 27 Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist. 1
Tel:  829 7231 ; Fax: 829 1675
Office hours: Mon - Fri
09.00 hrs - 12.00 hrs & 15.00 - 17.30 hrs

 
Germany
 Add: 29 Tran Phu Str.
Tel: 845 3836/ 7/ 843 0245/ 6
Fax: 845 3838 / 843 9969
E-mail: germanemb.hanoi@fpt.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 11.30 hrs

 Consulate general

Add: 126 Nguyen Dinh Chieu Str., Dist.3
Tel: 829 1967 ; Fax:  823 1919
E-mail: gk-hochiminh@hcm.fpt.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 11.30 hrs 
 

 
Hungary
 Add: 12th floor Daeha building, 360 Kim Ma Str.
Tel: 771 5714/ 5 ; Fax:  771 5716
E-mail: hungemb@hn.vnn.vn
Office hours: Mon - Thu
08.30 hrs - 12.00 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs
Fri: 08.30 hrs - 13.30 hrs

 Consulate general

Add: 22 Phung Khac Khoan Str., Dist. 1
Tel: 829 0130 ; Fax: 829 2410
Office hours:
- Mon - Thu: 08.00 hrs - 17.00 hrs
- Fri: 08.00 hrs - 12.00hrs 

 
India
 Add:  58-60 Tran Hung Dao Str.
Tel: 824 4989/ 90/ 94 ; Fax:  824 4998
E-mail: india@netnam.org.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.30 hrs & 13.30 hrs - 17.30hrs

 Consulate general

Add: 49 Tran Quoc Thao Str., Dist. 3
Tel: 930 3539/ 7498 ; Fax: 930 7495
E-mail: cgihcmc@hcm.vnn.vn and
           comcon@hcm.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.30 hrs & 13.30 hrs - 17.30 hrs

 
Indonesia
 Add: 50 Ngô Quyền
Tel:  825 3353/ 7969 ; Fax: 825 9274
E-mail: indohn@netnam.vn
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs

 Consulate general

Add: 18 Phung Khac Khoan, Dist.1
Tel: 825 1888
E-mail: indohcmc@hcm.fpt.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 14.00 hrs - 16.30 hrs

 
Iran
 Add: 54 Tran Phu Str.
Tel: 823 2068/ 9 ; Fax:  823 2120
E-mail: iriemb@fpt.vn
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 17.00 hrs & Sat: 08.00 hrs - 12.00 hrs
 
 
Iraq
 Add: 66 Tran Hung Dao Str.
Tel: 942 4141 ; Fax:  942 4055
E-mail: iranqyia@hn.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 11.00 hrs & 13.00 hrs - 16.00 hrs
 
 
Israel
 Add: 68 Nguyen Thai Hoc Str.
Fax: 843 5760
E-mail: infon@emierael-vn.org
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 13.00 hrs - 17.00 hrs
(Except friday, till: 16.00 hrs)
 
 
Italy
 Add: 9 Le Phung Hieu Str.
Tel:  825 6246/ 56 ; Fax: 826 7602
E-mail: embitaly@embitaly.org.vn
Website: www.embitalyvietnam.org
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 13.00 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs

 Trade commission

Add: 17 Le Duan Str., Dist. 1
Tel: 829 8721/ 2 ; Fax: 829 8723
E-mail: hochiminh.hochiminh@ice.it
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 17.00 hrs & Sat, till: 12.00 hrs 

 
Japan
 Add: 27 Lieu Giai Str.
Tel: 846 3000 ; Fax: 846 3043
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 & 13.30 hrs - 17.30 hrs

 Consulate general

Add: 13-17 Nguyen Hue Str., Dist. 1
Tel:  822 5341
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 13.45 hrs - 17.15 hrs

 
Korea
 Add: 4th floor Daeha Building, 360 Kim Ma Str.
Tel: 831 5110/ 5  ; Fax:  831 5117
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 13.30 hrs - 17.30 hrs

 Consulate general

Add: 107 Nguyen Du Str., Dist. 1
Tel: 822 5757 ; Fax: 822 5750
E-mail: hcm02@mofat.go.kr
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 17.30 hrs

 
Laos
 Add: 22 Tran Binh Trong Str.
Tel:  942 4576 ; Fax:  822 8414
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 11.30 hrs & 13.00 hrs - 16.00 hrs

 Consulate general

Add: 93 pasteur Str.
Tel:  829 7667 ; Fax: 829 9272
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 11.30 hrs & 13.00 hrs - 16.00 hrs

 
Libya
 Add: A3 Van Phuc Quarter
Tel:  845 3379 ; Fax: 845 4977
Office hours:
Mon - Fri: 08.00 hrs - 16.00 hrs
 
 
Malaisia
 Add: 16th floor Fortuna Tower, 6B Lang Ha Str.
Tel: 831 3400/ 3404 ; Fax: 831 3402
E-mail: mwhanoi@hn.vnn.vn
Office hours: Mon - Thu
08.00 hrs - 12.00 hrs & 13.15 hrs - 16.45 hrs
- Fri: 08.00 hrs - 12.30 hrs & 14.15 hrs - 16.45 hrs

 Consulate general

Add: 1208 no 2 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1
Tel: 829 9023 ; Fax: 829 9027
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 13.30 hrs - 16.30 hrs

 
Mexico
 Add: T11, 14 Thuy Khue Str.
Tel:  847 0948 ; Fax: 847 0949
E-mail: embvietnam@sre.gob.mx
Office hours:
Mon - Fri: 08.00 hrs - 15.00 hrs
 
 
Mongolia
 Add: Villa no 5 Van Phuc Quarter
Tel:  845 3009 ; Fax: 845 4954
E-mail: mongcmbhanoi@hn.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
09.00 hrs - 12.00 hrs & 15.00 hrs - 07.00 hrs
 
 
Myanmar
 Add:   A3 Van Phuc Str.
Tel:  845 3369 ; Fax:  845 2404
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 13.30 hrs - 17.00 hrs
 
 
Netherland
 Add: 6th floor Daeha Building, 360 kim Ma Str.
Tel: 831 5650 ; Fax: 831 5655
E-mail: nlgovhan@netnam.org.vn
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 13.00 hrs - 17.00 hrs

 Consulate general

Add: Saigon Tower 29 Le Duan Str., Dist. 1
Tel:  823 5932 ; Fax: 823 5934
E-mail: hcm@minbuza.nl
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 12.30 hrs - 16.30 hrs

 
Newziland
 Add: Level 5, 63 Ly Thai To Str.
Tel: 824 1481 ; Fax: 824 1480
E-mail: nzembhan@fpt.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 13.00 hrs - 17.00 hrs

 Consulate general

Add: 41 Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist. 1
Tel: 822 6907/ 6 ; Fax: 822 6905
Office hours:
Mon - Fri: 09.00 hrs - 12.00 hrs

 
Norway
 Add: Metropole Centre, 56 Ly Thai To Str.
Tel: 826 2111 ; Fax: 826 0222
Office hours:
Mon - Fri: 09.00 hrs -16.00 hrs

 Consulate

Add: 21- 23 Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist. 1
Tel:  829 6870 / Fax: 827 2696
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 11.30 hrs & 13.00 hrs - 17.30 hrs 

 
Pakistan
 Add: 8th Daeha Tower, 360 Kim Ma Str.
Tel: 771 6420/ 21 ; Fax: 771 6418
E-mail: parep-hanoi@hn.vnn.vn
Office hours:
Mon - Fri: 09.00 hrs - 17.00 hrs
 
palestin.
 Add: E4b Trung Tu Quarter
Tel: 852 4013 ; Fax: 834 9696
E-mail: pslestine@hn.vnn.vn
Office hours:
Mon - Fri: 08.00 hrs - 15.00 hrs
 
 
philippin
 Add: 27b Tran Hung Dao Str.
Tel:  943 7948/ 9826/ 7873 ; Fax: 943 5760
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 13.00 hrs - 17.00 hrs
 
 
poland
 Add: 3 Chua Mot Cot Str.
Tel : 845 2027 ; Fax: 823 6914
E-mail: polamb@hn.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs

 Consulate general

Add: 11th floor Saigon Centre, 65 Le Loi Str.
Tel: 914 2883 ; Fax: 9142884
E-mail: hgrphcm@hcm.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs 

 
romania
 Add: 5 Le Hong Phong Str.
Tel: 845 2014 ; Fax: 834 0922
E-mail: romambhan@fpt.vn
Office hours: Mon - Fri: 08.00 hrs-14.00 hrs
Consular Section: - Tue: 09.00 hrs - 12.00 hrs
                             - Thu: 09.00 hrs - 12.0 hrs
 
 
Russia. Federation
 Add: 191 La Thanh Road
Tel: 833 6991/ 2 ; Fax: 8336995
E-mail: moscow.vietnam@hn.vnn.vn
Office hours: Mon, Wed, Thu
08.00 hrs - 13.00 hrs & 15.30 hrs - 19.10 hrs
- Tue, Fri: 08.00 hrs - 13.00 hrs
 Consulate general
Add: 40 Ba Huyen Thanh Quan Str., Dist. 3
Tel: 930 3936 ; Fax:  930 3937
E-mail: cgrushcm@fmail.vnn.vn
Office hours: Mon, Wed, Thu
08.00 hrs - 13.00 hrs & 15.30 hrs - 19.10 hrs
- Tue, Fri: 08.00 hrs - 13.00 hrs
 
singapo
 Add: 41- 43 Tran Phu Str.
Tel: 823 3965/ 6  ; Fax: 733 7627
E-mail: singemb@hn.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.30 hrs & 13.30 hrs - 17.00 hrs
 Consulate general
Add: 65 Le Loi Str., Dist. 1
Tel: 822 5174 ; Fax:  914 2938
E-mail: singcongen@hcm.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.30 hrs & 13.30 hrs - 17.00 hrs
 
slovenia
 Add: 6B Le Hong Phong Str.
Tel:  845 4334/ 5 ; Fax: 845 4145
E-mail: zuskemb@hn.vnn.vn
Office hours: Mon - Thu:
08.00 hrs - 12.30 hrs & 13.30 hrs - 17.00 hrs
- Fri: 08.00 hrs - 13.30 hrs
 
 
South Africa
 Add: 4F1/ 49A Ly Thai To Str.
Tel: 943 0888; Fax: 936 0680
E-mail: hanoi@foreign.gov.za and
           saembassy@pressclub.netnam.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 12.45 hrs - 17.00 hrs
 
 
Spain
 Add: 15th floor, Daeha Building, 360 Kim Ma Str.
Tel: 771 5207/ 8/ 9 ; Fax: 771 5206
E-mail: embespvn@fpt.vn
Office hours:
Mon - Fri: 08.30 hrs - 15.30 hrs
 
 
Srilanca
 Add: Building 2G Apt 204, Van Phuc Quarter
Tel: 726 0616 ; Fax: 726 0617
E-mail: slembvn@fpt.vn
Office hours:
Mon - Fri: 08.30 hrs - 16.30 hrs
 
 
sweden
 Add: 2 Nui Truc Str.
Tel: 726 0400 ; Fax: 823 2195
Office hours: Mon - Thu
08.00 hrs - 12.00 hrs & 13.00 hrs - 16.30 hrs
- Fri: 08.00 hrs - 13.00 hrs
Consular hours: Mon - Fri: 09.00 hrs - 11.00 hrs
 Consulate
Add: 8A/11 D1 Thai Van Lung Str., Dist. 1
Tel: 823 6800 ; Fax:  823 6817
Office hours:
Mon - Fri: 09.00 hrs - 12.00 hrs
 
 
switerland
 Add: 15th floor, 44B Ly Thuong Kiet Str.
Tel: 934 6589 ; Fax: 934 6591
E-mail: vertretung@han.rep.admin.ch
Office hours: Mon - Thu
08.30 hrs - 12.00 hrs & 13.00 hrs - 17.30 hrs
- Fri: 08.30 hrs - 12.30 hrs
 Consulate
Add: 14th Me Linh Point Tower,
         2 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1
Tel: 825 8780 ; Fax: 825 8760
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 13.30 hrs - 17.00 hrs
 
thailan
 Add: 63-65 Hoang Dieu Str.
Tel: 823 5092/ 4 ; Fax: 823 5088
E-mail: thaiemhanoi@netnam.org.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 13.30 hrs - 17.00 hrs
 Add: 77 Tran Quoc Thao Str., Dist. 3
Tel: 932 7637/ 8 ; Fax:  932 6002
E-mail: thaconho@hcm.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 13.30 hrs - 17.00 hrs
 
Turkey
 Add: 4th floor Nord Star Building, 4 Da Tuong Str.
Tel:  822 2460 ; Fax: 822 2458
E-mail: turkeyhn@fpt.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 14.00 hrs - 17.00 hrs
 
 
Ukraine
 Add: 49 Nguyen Du Str.
Tel: 943 2769; Fax:  943 2766
E-mail: ukrchanc@hn.vnn.vn
Office hours: Mon - Fri
08.30 hrs - 12.00 hrs & 14.00 hrs - 17.30 hrs
 
 

 UK Embassy

Add: 31 Hai Ba Trung Str.
Tel: 936 0500; Fax:  936 0561/ 2
Office hours:
Mon - Fri: 08.30 hrs - 16.30 hrs

 USA Embassy

Add: 7 Lang Ha Str.
Tel: 772 1500 ; Fax: 772 1510
Office hours: Mon - Fri
08.00 hrs - 12.00 hrs & 13.00 - 17.00 hrs
.

Xin gọi 04.37678586 In trang Gửi bài này Quay lại

 

Địa chỉ: 18 ngõ 32, phố Chùa Hà, Hà Nội)
www.tourdulich.net

Xem thêm

 

 
Lịch tour trong tháng
Lịch khởi hành tour quốc tế tháng 3+4 năm 2013
 
Bài viết đọc nhiều nhất
Lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2012
Lễ hội đua thuyền buồm sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa vào tháng 6
Khách sạn Continental Sài Gòn đạt giải khách sạn xanh ASEAN 2012
Cần Giờ hướng đến đô thị du lịch sinh thái rừng-biển
Canaval Sài Gòn – Phan Thiết khám phá vẻ đẹp Duyên hải miền Trung 2012
 
Weather Check
 
 

 
© Copyright 2003-2011 | Cty Du lịch Lựa chọn Đầu tiên- văn phòng du lịch- Trung tâm lữ hành quốc tế |
* Email:info@tourdulich.net | Trụ sở chính: số 18 ngõ 32, phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
* Tel: (84-4) 37678586 | Fax: (84-4) 37678657 | Mobile: 0982261044- Ms Trang
Du lịch Lựa Chọn Đầu Tiên First Choice Travel